CLICK TO PREVIEW

TF3 Series

   

  • نصب آسان
  • طراحی شده برای پنل های استاندارد برودتی (۷۰.۳W×28.2Hمیلی متر)
  • ظرفیت جریان بار کمپرسور: ۲۰A , 16A , 5A
  • عملکردهای مختلف کاربردی: عملکرد همگام سازی یخ زدایی، عملکرد RTC( ساعت واقعی)، عملکرد آلارم داخلی
  • نظارت از راه دور کنترل دما و خروجی در زمان واقعی