CLICK TO PREVIEW

TC/TCN Series

   

  • کنترل کننده های دما PID نمایشگر دوگانه (TCN) و تک نمایشگر (TC)
  • سرعت نمونه برداری بالا ۱۰۰ میلی ثانیه و دقت نمایشگر ±۵
  • قابلیت تغییر خروجی Relay, SSR
  • کنترل خروجی SSR (SSRP function)
  • کنترل Off/ON، کنترل سیکل، کنترل فاز
  • طراحی کامپکت با صفحه نمایش بزرگ برای خواندن آسان تر اعداد