CLICK TO PREVIEW

ABL/ABS Series

   

  • سری ABL : سوئیچ بین خروجی مستقل و بار مشترک توسط جامپر ,
    سیم کشی آسان و اتصال پایدار با ترمینال فشاری
  • سری ABS : ایده آل برای کار در فرآیندهای مختلف با استفاده از سیگنال های خروجی از P