CLICK TO PREVIEW

AFE Series

   

  • صرفه جویی در زمان سیم بندی با کانکتورهای سنسور سری CNE Autonics
  • بدون نیاز به ابزار
  • طراحی کامپکت برای صرفه جویی در فضا
  • نشانگر LED جهت نمایش وضعیت عملکرد و اتصال
  • انتخاب ورودی PNP/NPN از طریق سوئیچ (پیشفرض : NPN)