نوشته‌ها

what-is-encoder

انکودر چیست؟

انکودر تجهیزی برای تشخیص پارامترهای حرکتی مانند زاویه چرخش، سرعت، مسافت، جهت و موقعیت است