CLICK TO PREVIEW

TAS Series

   

  • کنترل دمای PID با قابلیت Tuning Auto
  • کنترل PID و OFF/ON: از طریق سوئیچ سخت افزاری
  • نشانگرهای انحراف دما (LED سبز، قرمز)
  • نشانگر عملکرد خروجی (LED قرمز)
  • توقف عملیات کنترل از طریق ولوم چرخشی