CLICK TO PREVIEW

PFI Series

  • طراحی مسطح (ارتفاع ۱۰ میلی متر) امکان نصب آسان در فضاهای محدود
  • محافظت عالی در برابر نویز پذیری بواسطه آی سی مخصوص بکار رفته (مدلهای DC)
  • دارای مدار حفاظتی داخلی در صورت اتصال ولتاژ تغذیه معکوس
  • مدار حفاظتی در برابر اضافه جریان خروجی (مدلهای DC)
  • مدار حفاظتی داخلی
  • نشانگر وضعیت عملکرد خروجی (LED قرمز)