CLICK TO PREVIEW

BUP Series

   

  • محافظت شده در برابر تداخل نور محیط بر عملکرد سنسور
  • زمان پاسخگویی با سرعت بالا کمتر از ۱ میلی ثانیه
  • دارای مدار حفاظتی داخلی در صورت اتصال ولتاژ تغذیه معکوس
  • دارای مدار حفاظتی در برابر اضافه جریان خروجی (اتصال کوتاه)
  • تغییر عملکرد خروجی با سیم کنترل (Light ON/Dark ON)