CLICK TO PREVIEW

BTF Series

   

  • عرض بسیار باریک، تنها ۳.۷ میلی متر
  • حداکثر فاصله تشخیص: ۱ متر (مدل مقابل هم)
  • نشانگر وضعیت پایداری (LED سبز) و نشانگر وضعیت عملکرد (LED قرمز)
  • براکت های نصب ساخته شده از استیل ضد زنگ ۳۰۴
  •  ساختار حفاظتی IP67